दूध उतू जाण्याबद्दल अनेक आख्यायिका आहेत.. जाणून घ्या त्याचे सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम..

तर मित्रांनो आजचा आपला विषय आहे दूध उतू जाणं शुभ की अशुभ.. दररोजच्या जीवनात आपल्या आसपास अशा अनेक घटना घडत असतात. कधी कधी आपल्या हातून आरसा फुटतो, तर कधी कधी दूध सांडते तर कधी कधी घरातल्या महिलेकडून चूली वर ठेवलेलं दुध उतू जातं.

मग अशा घटना घडल्या नंतर आपल्या मनामध्ये कुठेतरी अशी शंकेची पाल चुकचुकली समजाच.. की या घटना शुभ आहेत की अशुभ आहेत. बऱ्याचदा रस्त्यावर चालताना मांजर आडवे जाते, त्यावेळी लोक मनामध्ये अनेक शंका घेवून पुढचे काम करतात.

मित्रांनो या ज्या घटना घडत असतात यांच्या पाठीमागे काहीतरी कारण असते. या घटना आपल्याला भविष्यामध्ये घडणाऱ्या घटनांची पूर्वसूचना देत असतात. भविष्यामध्ये काही सं क ट येणार आहे का, आपले एखादे काम अडणार आहे का, अपशकून तर झाला नाही ना अशाप्रकारच्या पूर्वसूचना या घटना देत असतात.

आज आपण घरात तापयला ठेवलेले दुध जर उतु गेले तर हे शुभ असते कि अशुभ असते हे पाहणार आहोत. मित्रांनो खरे तर तुम्ही तापायला ठेवलेले दुध जर उतु गेले तर ते अत्यंत शुभ लक्षण आहे. म्हणजे नजीकच्या भविष्यात तुमच्या बाबतीत अनेक शुभ घटना घडणार आहेत.

तर ही अंत्यंत शुभ घटना आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे बरेचजण या गोष्टीचा फायदा उठवण्यासाठी अगदी जाणून मुद्दाम दुध उतू घालवतात. मित्रांनो असे केल्याने कोणतीही गोष्ट सफल होत नसते.

तुम्ही ज्यावेळी जाणून बुजून शकून घडवून आणता त्यावेळी त्याचा कोणताही फायदा होत नाही. अजून एक गोष्ट म्हणजे बऱ्याचवेळा आपल्या हातून दुध सांडते.

मित्रांनो दुध उतू जाने आणि दुध सांडणे यामध्ये फरक आहे. कोणत्याही गोष्टीमुळे दुध सांडले तर हा काय शुभ संकेत नाही. यामुळे तुमच्या घरातील सदस्यांसोबत एखादा अपघात, धोका, किंवा तोटा होवू शकतो.

Leave a Comment