घर पहावे बांधून…घर बांधण्यासाठी या आहेत काही महत्त्वाच्या टिप्स.

सुंदर आणि प्रशस्त घर हे प्रत्येकाचं एक स्वप्नं असतं. घर आपल्या आयुष्यातील प्रत्येक गोष्टींशी निगडीत असल्याने बांधकामापूर्वी अनेक गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतात.

बहुतांश समृद्धी, यश, शांती, चैतन्य यांचा प्रत्यक्ष सं’बंध घराशी जोडला जात असल्याने घराची निवड व बांधकाम करताना नियोजन व वास्तूशा’स्त्रातील मूलभूत नियमांचा आग्रह धरताना बहुतेकजण दिसतात.

यामागे अं’धश्रद्धेचा भाग नाही, तर घर बांधतच आहोत तर वास्तूशा’स्त्राचे काही नियम पाळल्यास काय हरकत आहे, असा सरळ विचार त्यामागे असतो. आणि तसंही वास्तू शा’स्त्रच्या मदतीने काही त्रु’टी किंवा स’मस्या लक्षात येतात.

घर बांधण्यासाठी योग्य जागेची निवड-

घर बांधण्यापूर्वी सर्वांत महत्त्वाचे काम म्हणजे प्लॉट निवड. प्लॉटच्या उत्तर दिशेला किवा पूर्वेकडे मोठा वृक्ष नाही याची खात्री करतानाच दक्षिणेस खड्डा किवा विहीर नसावी याची दक्षता घ्यावी. प्लॉटचा आकार त्रिकोणी नसावा, चौरस किवा समचतुष्कोण आकार घर बांधण्याकरीता आदर्श मानले जाते.

दिशा आणि आकार –

वाकडे- तिकडे व अनियमित आकाराच्या प्लॉटवर बांधकाम केल्यास आ’र्थिक हा’नी किवा म’तभेदात वाढ होण्याची शक्यता असते. मध्यभागी प्लॉट बसका असल्यास अनेक क्षेत्रात अ’डचणींचा सामना करावा लागू शकतो. पूर्व दिशेकडे तोंडवळा असणारे घर शुभ मानले जाते.

घरातील इतर संरचना –

स्वयंपाक घर मोकळे, हवेशीर असण्यासोबतच त्यांची दिशाही लक्षात घ्यावी. गृहिणी स्वयंपाक करताना तोंड दक्षिणेकडे नसले म्हणजे झाले. टॉयलेट्सची दिशा व जागा ठरवताना विशेष खबरदारी घ्यावी.


दक्षिण किवा पश्चिमेस टॉयलेट्स ठेवल्यास योग्यच. उत्तर दिशेकडील प्लॉटही उत्तम. नदी, तलाव, विहिर, झरे प्लॉटच्या पूर्वेस किवा उत्तरेस असावे.

घराचा मुख्य दरवाजा किवा प्रवेशद्वार कोणत्या दिशेने असावे यावंर घराचे सौंदर्य खुलण्या सोबतच इतरही गोष्टी निगडीत असतात. घराचा मुख्य दरवाजा ईशान्येस असावा.

अगदी दुसरा पर्यायच नसला तर पश्चिमेकडे दरवाजा ठेवण्यासही हरकत नाही. घर बांधून काही जागा शिल्लक रहावी याची दक्षता घ्यावी. उत्तर किवा पश्चिमेकडचा भाग मोकळा ठेवल्यास चैतन्यात वाढच होईल.

टिप – अधिक माहिती साठी वास्तूशास्त्राचा आधार घ्यावा.

Leave a Comment