घराबाहेर पडतांना रस्त्यावर मिळणारे हे शुभ अ’शुभ संकेत काय म्हणतात..??

मित्रांनो, आपल्या ज्योतिषशास्त्रामध्ये अशा अनेक मान्यता प्रस्थापित केल्या गेल्या आहेत. निसर्गा कडून, आपल्याला बर्‍याच गोष्टींबद्दल सकारात्मक संकेत आणि बर्‍याच गोष्टींबद्दल नकारात्मक संकेत देखील मिळत असतात.

चला तर माहिती करुन घेऊयात घराबाहेर पडताना रस्त्यात मिळणारे हे संकेत काय म्हणतात..

जर आपल्याला बाहेर कुठे जातांना वाटेवर पैसे सापडले. बाहेर जाताना जर आपल्याला पैसे पडलेले दिसले किंवा वाटेत एखादे नाणे पडलेले आढळले तर समजून घ्या की आपले एखादे महत्त्वाचे काम पूर्ण होण्यास अजून उशीर आहे. वाटेत नोटांच्या स्वरूपात पैसे सापडल्यास समजून घ्या की आपले एखादे रखडलेले काम होणार आहे.

आपणास नाणे व नोट दोन्हीही जर मिळाल्या तल समजून घ्या की आपले एखादे महत्त्वाचे काम कुणाच्या तरी मध्यस्थीने केले जाईल. रस्त्यात मिळालेल्या पैशांचे संकेत जर शुभ नसतील तर प्राप्त झालेली रक्कम तत्काळ मंदिरात किंवा कोणत्याही गरीब व्यक्तीला दान करुन द्यायला हवी.

घरातुन बाहेर पडताना वेगवेगळ्या प्रकारच्या वस्तू पाहिल्यास किंवा घरातून बाहेर पडताना दिसणाऱ्या वस्तु आपल्याला आपल्या कामांचा परिणाम सांगू शकतात. जर , पान, मासे, हत्ती अं-त्ययात्रा इतर कोणतीही वस्तु दिसली तर ते चांगले लक्षण आहे. घराबाहेर पडताना दूध, रिकामी भांडी किंवा कचरा दिसला तर ते अपयशाचे सूचक आहे.

आपण घर सोडतांना जर आपल्याला शिंका आल्यास
मान्यतेनुसार आपण घर सोडताच आपल्याला शिंका आल्यास ते अशुभ मानले जाते, परंतु हे नेहमीच अशुभच असेल हे आवश्यक नाही. जर शिंक ही एखाद्या रोगाशिवाय आणि हवामानाशिवाय उद्भवली तरच केवळ महत्वाचे आहे.

अन्यथा तसे तो अ’पशकुन मानू नये. दोन किंवा अधिक शिंका आल्या तर हे समजले पाहिजे की शुभ होणार आहे, आपले काम नक्कीच पूर्ण होईल. एक शिंक येणे चांगले नसते, त्यामुळे आपले काम बिघडू शकते. जर अशी शिंक आलीच तर ते संकेत चांगले नाही म्हणून दोन मिनिटे थांबायला हवे आणि मगच निघायला हवे.

घराबाहेर पडताना फुले किंवा फुलांच्या माळा नजरेस पडल्यास काही शुभ कार्य तुमच्या बाबतीत घडणार आहेत असे समजावे. घराबाहेर पडताना अशी कोणतीही वस्तू दिसली की जी अशुभ संकेत देते, तर ताबडतोब आपल्या आवडीच्या देवाचे नाव घ्यायला हवे किंवा शिव-शिव असे स्वतःशी म्हटले तरीही चालते.

घर सोडताच एखादा भि-कारी तुमच्या समोर आला तर नक्कीच त्याला भि-क्षा द्या आणि समजून घ्या की तुमचे क-र्ज संपुष्टात येणार आहे. जर घर सोडल्यानंतर आपण आपला पेन किंवा रुमाल विसरला हे पाहिले तर समजून घ्या की आज कार्यालयात तुमचा कुणाशी तरी वाद होऊ शकेल. जर एखाद्या विचित्र घटनेचे संकेत उद्भवत असतील तर ते शुभ नसतील तर कुठेतरी थांबून थोडी मिठाई खा आणि पाणी प्या आणि मगच पुढे निघा.

बाहेर पडताना मंदिराच्या घंटा किंवा शंखनाद कानावर ऐकू आला तर समजून घ्या की आज देव प्रत्येक कामात तुमच्याबरोबर राहील आणि तुम्हाला बरेच यश देखील मिळेल. घराबाहेर पडताना ऐकलेला आवाज शुभ नसेल तर जवळच्या मंदिरात जाऊन देवाचे दर्शन घ्या, आणि मग पुन्हा पुढच्या कामाला लागा.

आपण घर सोडताच काही विचित्र घटना घडल्यास, घर सोडताच एखादा पक्ष्याने तुमच्यावर बीट केली तर मग त्याचा अर्थ असा की मोठा येणाऱ्या काही दिवसांत तुमचा आर्थिक फायदा होणार आहे. जर आपले पाय चुकून चिखलात किंवा शेणामध्ये पडले तर आपण समजून घ्या की आपण कोणत्यातरी अडचणीत सापडणार आहात.

घराबाहेर पडताना वेगवेगळ्या प्रकारच्या आवाजाचे संकेत मिळत असल्यास, तुम्हाला घराबाहेर पडताना घुबडांचा आवाज किंवा कुत्र्याचा रडण्याचा आवाज आला तर ते एखाद्या अडथळ्याचे लक्षण आहे. घराबाहेर पडताना एखाद्या गायीला हंबरताना किंवा एखाद्या बेडकाचा आवाज तुम्हाला आला तर ते चांगलं काम होण्याचे लक्षण आहे. घराबाहेर पडताना एखाद्या भांडणाचा आवाज ऐकू आला तर समजून घ्या की आज दिवसभर वादविवाद होणार आहे.

( टिप – हा लेख कोणत्याही प्रकारच्या अंधश्रद्धेला चालना देण्यासाठी नव्हे तर ज्योतिषशास्त्रीय विश्वासातील स्वारस्यावर आधारित आहे.)

Leave a Comment