घ’रंदाज स्त्रियांनी करु नयेत चुकूनही ही 6 कामं, होतो सा’क्षात ल’क्ष्मीचा अ’पमान..!!

आपल्या हिं’दू धा’र्मिक सभ्यतेनुसार म’हिलांना लक्ष्मीचे रूप मानले जाते. आणि घरातील सुख-समृद्धी टिकवण्यासाठी त्या स’र्वतोपरी प्रयत्न करते. निरनिराळ्या प्रकारची पू’जा अ’र्चा करतात, विविध उ’पोषण ( उ’पवास ) देखील करतात, कधी मुलांच्या सु’खासाठी, कधी पतीच्या दी’र्घायुष्यासाठी, तर कधी भावाच्या सुखासाठी.

अशा प्रकारे आपण असंही म्हणू शकतो की घराची सुख आणि स’मृद्धी कायम राखण्याची ज’बाबदारी म’हिलांच्या खांद्यावर असते. कदाचित म्हणूनच इथल्या प्रत्येक शुभ कार्यात प्र’थेनुसार, सून आणि घरातील मुलगी यांना वि’शेष महत्त्वं दिले जाते.

असे मानले जाते की घराच्या स्त्रियांनी केलेल्या योग्य आणि अ’योग्य कामाचा प’रिणाम घराच्या आनंद आणि समृद्धीवर होतो. म्हणूनच घरात लक्ष्मीची कृपा राहण्यासाठी घरातील लक्ष्मी काही वा’ईट किंवा अ’शुभ क’र्मांपासून वाचविली जाणे किंवा न’कळत होणाऱ्या चु’कांपासून प’रावृत्त होणं आवश्यक आहे.

आज आम्ही तुम्हाला अशा काही कामांबद्दल सांगणार आहोत, जी घरातील स्त्रियांकडून कळत नकळत होत असतील तर त्याचा न’कारात्मक प’रिणाम घराच्या आनंद आणि समृद्धीवर होत असतो.

घरातील स्त्रियांनी अशी कोणती का’र्ये करु नये ते आपण बघूया –

झाडूचा अ’पमान करणे-
आपल्या वास्तु शा’स्त्रानुसार, घरातील सुनेकडून चुकूनही झाडूचा अ’पमान व्हायला नको, तसेच घरातल्या कुठल्याही सदस्याकडून झाडूचा अ’पमान होऊ नये कारण भारतीय संस्कृतीत झाडू हे लक्ष्मीचे रूप मानले जाते. त्याच वेळी, झाडू नेहमीच योग्य ठिकाणी ठेवला पाहिजे. आणि तो लोकांच्या वा’ईट न’जरे पासून वाचवतो.

घराची स्वच्छता-
देवी लक्ष्मीला स्वच्छता आवडते आणि जेथे योग्य स्वच्छता नसते तेथे लक्ष्मी कधीही वि’श्रांती घेत नाही. म्हणूनच, आई लक्ष्मीचे आशीर्वाद घरात नेहमीच रहावेत अशी तुमची इच्छा असल्यास, घराच्या स्वच्छतेकडेही आपण योग्य लक्ष दिले पाहिजे. ज्या घरात स्त्रिया स्वच्छतेकडे लक्ष देत नाहीत अशा घरात दा’रिद्र्य येते.

उ’ष्टी भांडी स्वयंपाकघरात तशीच ठेवू नका –
घराच्या स्वयंपाकघराचंही धा’र्मिक मान्यतेनुसार विशेष महत्त्वं दिले गेले आहे. असे मानले जाते की स्वयंपाकघर स्वच्छ ठेवून देवी लक्ष्मी नेहमीच प्रसन्न होतात. परंतु काही लोक रात्री उ’ष्टी भांडी तशीच ठेवतात जेणेकरुन देवी लक्ष्मी रागावते.

अशा प’रिस्थितीत घरात समृद्धी कायम राहण्यासाठी रात्री भांडी स्वच्छ धुवून स्वच्छ करणे आवश्यक असते. तसेच, स्वयंपाकघरात अन्न शिजवताना, घरातील स्त्रियांनी देखील काळजी घ्यावी की स्वयंपाक केल्यानंतर, गॅसवरील पॅन आणि इतर भांडी काढून स्वच्छ धुवून घ्यावी, कारण स्टोव्हवर अ’नावश्यक डिश किंवा रि’क्त भांडी ठेवणे चांगले मानले जात नाही.

दाराजवळ / उंबरठ्यावर बसू नये –
गृहलक्ष्मीने कधीही घराच्या उंबरठ्यावर बसू नये किंवा तिने इथे बसून जेवण करु नये. कारण घराच्या उंबरठ्याला शा’स्त्रांमध्ये विशेष स्थान देण्यात आले आहे. असा विश्वास आहे की देवी लक्ष्मी येथूनच घरात प्रवेश करतात.

दाराला पायाने ध’क्का देऊ नये –
स्त्रियांनी कधीही घराचा दरवाजा पा’याने उघडू नये. कारण असे मानले जाते की देवी लक्ष्मींना घराच्या उंबरठ्याचा अ’पमान झालेला स’हन होत नाही.

घरी आलेल्या अतिथीचा अ’पमान करु नका –
भारतीय संस्कृतीत घरी आलेल्या पाहुण्यांनासुद्धा दे’वाचं स्वरुप मानलं जाते.. अशा प’रिस्थितीत घरातील स्त्रियांना हे विसरून चालणार नाही, अशा वेळी त्यांनी पाहुण्यांची आ’वभगत करायला हवी. जेणेकरून भगवंताची कृपा आणि सुख आणि समृद्धी कायम बनून राहील.

टीप : वर दिलेली माहिती धा’र्मिक मान्यतेच्या आधारावर दिलेली आहे. यामागे कोणतीही अं’ध श्र’द्धा पसरविण्याचा किंवा त्यास वाढ देण्याचा उद्देश्य नाही. त्यामुळे कुणीही तसा गै’रसमज करून घेऊ नये.

Leave a Comment