रस्त्यात कुठेही किन्नर दिसताच.. बोला हे दोन शब्द, बरकत येईल दा-रिद्रय संपेल..

किन्नर, बहुतेक प्रत्येकाने हे नाव ऐकले असेलच. जरी आपणास माहित नसले तरीही आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, तृतीय पंथियांना किन्नर असे म्हटले जाते त्यांना जे पूर्णपणे पुरुष किंवा स्त्री नसतात. आम्ही त्यांना ट्रा-न्सजेंडर नावानेही ओळखतो.

त्यांच्याबद्दल सुरुवातीपासूनच अशी समजूत आहे की ते जे काही बोलतात ते आपल्या तोंडातून जे शब्द काढतात ते खरे असल्याचे सि-द्ध करतात. याचा अर्थ असा आहे की जर ते एखाद्याला आशीर्वाद देतात तर ते सत्य होते, जर ते एखाद्याला बद्दूआ दिली तर ती देखील खरी होते. म्हणूनच, बहुतेक लोक या नेहमी प्रयत्नात असतात की , त्यांना केवळ त्यांचा आशीर्वादच मिळायला हवा.

हेच कारण आहे की प्रत्येकाला त्यांना अर्थातच त्यांच्या सर्व आनंदात समावेश करणे आवडते. लोक त्यांच्या घरातल्या उत्सवांमध्ये त्यांना आवर्जून बोलावतात आणि जेव्हा ते अभिवादन करतात तेव्हा त्यांना पै-से आणि बऱ्याच भेटवस्तू देतात आणि ते देखील आनंदाने स्विकार करतात.

जवळजवळ प्रत्येकाला या सर्व गोष्टींबद्दल माहिती आहे, परंतु जेव्हा कुणी घरातून बाहेर पडतो तेव्हा जर अचानक तुम्हाला किन्नर दिसला तर काय बोलले पाहिजे हे कोणालाही माहिती नसते.

असे म्हटले जाते की जर कोणी हे 2 शब्द किन्नराला पै-से देऊन बोलले तर त्याचं नशिब उघडते. याचा अर्थ असा आहे की त्याच्या आयुष्यात चालू असलेल्या सर्व स-मस्या संपून जातात.

ते दोन शब्द येथे आहेत..

असे म्हटले जाते की जर एखादा किन्नर एखाद्याच्या घरी आला किंवा आपण बाहेर कुठे निघालो तेव्हा वाटेत एखादा किन्नर कुठेही भेटला तर नेहमी त्यांना सांगा ” परत या”. असे म्हटले जाते की यामुळे आपली सं-पत्ती वाढते आणि दुप्पट न-फा वाढतो.

म्हणून जर आपणास आपले झोपलेले नशिब देखील जा-गृत करायचे असेल तर आपल्याला कोठेही किन्नर दिसेल तेथे त्यांनी नक्कीच ” परत या” असे म्हटले पाहिजे. कारण असे म्हटले जाते की जर कुणालाही आपल्या भावना खऱ्या आहेत असे वाटत असेल तर ते देखील तुमच्या साठी मनापासून प्रार्थना करतील ज्यामुळे तुमच्या सर्व अडचणी देखील सुटतील.

टीप : वर दिलेली माहिती धा’र्मिक मान्यतेच्या आधारावर दिलेली आहे. यामागे कोणतीही अं’ध श्र’द्धा पसरवण्याचा किंवा त्यास वाढ देण्याचा उद्देश्य नाही. त्यामुळे कोणीही तसा गै’रसमज करून घेऊ नये.

Leave a Comment