रोज सकाळी ही एक छोटीशी गोष्ट बें’बीवर लावा, बंद असलेले नशिबाचे दरवाजे उघडतील.

रोज सकाळी उठल्याबरोबर ही छोटीशी गोष्ट बें’बीवर लावा, यानंतर बंद असलेले नशिबाचे सर्वच दरवाजे उघडतील ..

तसे म्हणाल तर, मा’नवी श’रीराचा प्रत्येक भाग हा महत्वाचा आहे परंतु आज आम्ही आपल्या पोटावर मध्यभागी असलेल्या बें’बीद्दल काहीतरी मनोरंजक तथा महत्वाचं काहीतरी सांगणार आहोत, जी मानवी श’रीराच्या नाजूक अ’वयवांपैकी एक मनली गेली आहे. कारण आ’ईच्या पोटात असतांना याच बें’बीद्वारे आपलं पोषण देखील होत असतं.

तसे तर, बें’बी बद्दल बरेच सं’भ्रम लोकांच्या मनामध्ये पसरलेले आहेत, इतकंच नव्हे तर शा’स्त्रातही बें’बीच्या स्थानाचे स्प’ष्टीकरण दिलेले आहे. तसेच, आम्ही आपल्याला सांगू इच्छितो की इथे प्रत्येकाला इतका पै’सा हवा आहे की तो एक चांगली जी’वनशैली जगू शकेल, परंतु प्रत्येकाचीच इ’च्छा पूर्ण होऊ शकत नाही. त्याला न’शिबाची साथ पण असायला हवी.

आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका लहानशा उपाया विषयी सांगणार आहोत, जो तुम्ही काही दिवस केला तर तुम्ही काही दिवसात राजा बनू शकतात. आपल्या सर्वांना माहितच आहे की हिं’दू ध’र्मात पूजेमध्ये अत्तराचा वापर हा केला जातो.

तसेच लोक बाहेर जाताना देखील हे सुगंधित उत्तर बें’बीवर लावूनच बाहेर पडतात, परंतु तुम्हाला हे माहिती आहे का, की बाहेर जाण्यापूर्वी तुम्ही आपल्या नाभीवर थोडेसे अत्तर लावायला हवे. असे केल्याने एका रात्रीत आपलं नशीब बदलू शकतं, होय आपण यावर विश्वास ठेवू शकणार नाही परंतु हे स’त्य आहे.

वास्तविक घराबाहेर पडतांना आपण आपल्या बें’बीवर थोडेसे अत्तर लावले तर, असे केल्याने आपले भाग्य नक्कीच बदलेल. परंतु हा उपाय करताना हे मात्र लक्षात घ्या की हे अत्तर आपण आपल्या पै’शांनी ख’रेदी केलेले असावे. हा उपाय करण्यासाठी सर्वप्रथम तुम्ही सकाळी उठून आंघोळ उरकल्यावर पूजा करावी आणि सर्व काम संपवून जेवणापूर्वी हे सुगंधित अत्तर आपल्या बें’बीवर लावावे.

मित्रांनो कोणत्याही बोटाच्या मदतीने आपण आपल्या बें’बीवर हे अत्तर लावू शकतात. त्यासाठी काही वेगळा नियम नाहीए. आता तुम्ही विचार करत असणार कोणतं अत्तर लावलं तर हा उपाय जास्तीत जास्त प्र’भावशाली होईल.

नक्कीच त्यासाठी आपण गुलाब अत्तर वापरलं तर उत्तम ठरेल. कारण माता लक्ष्मीला गुलाब खूपच आवडतात, म्हणून आपण लक्ष्मी मातेची कृपा मिळवण्यासाठी गुलाबापासून बनवलेले अत्तर बें’बीवर लावायचे आहे, आणि अशा प्रकारे तुम्ही हा उपाय कराल तर पहाल की काही दिवसातच रो’डपती पासून तुम्ही ल’क्षाधीश होऊ शकातात.

जर तुम्हाला स’माजात तुमचा स’न्मान आणि प्र’तिष्ठा वाढवायची असेल तर तुम्ही आपल्या बें’बीवर चंदनपासून बनविलेले अत्तर लावावे.

बें’बीवर अत्तर लावण्याचे इतर फा’यदे –

असे म्हणतात की बें’बीमध्ये चंदन व मोगऱ्याचं अत्तर लावल्याने अधिक क्रो’ध व नि’द्रानाश दूर करता येऊ शकतो.

मा’यग्रेन या प्रकारातील डो’केदुखी दूर करण्यासाठी बें’बीमध्ये सुगंधित अत्तर लावणे खूप प्रभावी मानले जाते.

टीप : वर दिलेली माहिती धा’र्मिक मान्यतेच्या आधारावर दिलेली आहे. यामागे कोणतीही अं’ध श्र’द्धा पसरविण्याचा किंवा त्यास वाढ देण्याचा उद्देश्य नाही. त्यामुळे कुणीही तसा गै’रसमज करून घेऊ नये.

Leave a Comment