या एका चु’कीमुळे आ’ईच्या ग’र्भा’तलं बाळ बनतं कि’न्न’र..!!

अपत्यसुखाचा आनंद हा प्रत्येक पालकांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा आनंद असतो. आईसाठी तिचं बाळ काय आहे याची कल्पना आपण करू शकता. जेव्हा एखाद्या बाळाचं काही दुखतं खुपतं तेव्हा आईला सर्वात प्रथम त्याची वेदना समजते.

कारण, बाळाला जन्म देण्यासाठी, 1 आई तिच्या गर्भात त्या बाळाला 9 महिन्यांपर्यंत ठेवते, ज्यानंतर तिला आपल्या बाळाचं गोंडस रूप पहायला मिळतं आणि तिचं ते बाळ जर जन्मतः किन्नर जन्माला आल्यास त्या आईसाठी ते शाप बनतं.

आपल्याला हे सांगायची गरज नाही की आपल्या या समाजात न’पुं’स’कत्वाकडे किती घाणेरड्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. परंतु विज्ञानाच्या नुसार असे सांगितले गेले आहे की जेव्हा बाळ आईच्या पोटात असते, तेव्हा कशा प्रकारे आपण याची काळजी घ्यायची आहे.

जेणेकरुन आपल्या बाळाच्या नशिबात न’पुं’स’कतेचं जीवन येणार नाही, अशा प्रकारे आपण ते टाळू शकतो. आपल्या बाळास न’पुं’सक होण्यापासून कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात, कशा प्रकारे तुम्ही काळजी घेऊ शकतात हे या लेखातून आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

आपल्या सर्वांना माहितच आहे की 9 महिने बाळाचा आईच्या पोटातच पूर्ण विकास हा होत असतो. आणि त्याची पहिली पायरी 3 ऱ्या महिन्यातच असते. असे म्हणतात की जेव्हा महिला गर्भवती असते आणि अशा परिस्थितीत स्त्रीला काही गंभीर आजाराचं निदान होते.

म्हणून तिला उपचार घेण्यासाठी एखाद्या चांगल्या वि’शेषज्ञाकडे दाखवावे लागते. अशातच डॉ’क्टरांच्या कडून काही औ’षधांचा चु’की’चा किंवा हे’वी डो’स दिला जातो, ज्याचा थेट प’रि’णाम ग’र्भा’शयात वाढणार्‍या बा’ळावर होत असतो.

ग’र्भ’वती असताना 9 महिन्यांपर्यंत, बाळाला आईच्या पोटातून अ’न्न पाणी हे मिळत असते, जे जे आ’ई खाते व पि’ते ते सर्व बाळाला आ’ईच्या ग’र्भा’त असताना मिळतं. प’र’मेश्वराने तशी यो’जनाच आखलेली आहे. अशा प’रि’स्थितीत कोणतेही जड औ’षध घेणे बा’ळासाठी हा’नि’कारक ठरू शकते.

जर एखाद्या ग’र्भ’वती म’हिलेस गं’भीर आ’जार झाला असल्यास आणि औ’षधांचा एखादा भारी डोस घेतला असेल तर त्याचा थेट प’रि’णाम हा तिच्या न ज’न्म’लेल्या बाळावर होतो आणि म्हणूनच ते बाळ एक न’पुं’सक म्हणून जन्माला येते.

असे म्हटले जाते की त्या औ’षधांमुळे बाळाच्या श’री’रावर मोठ्या प्र’माणात प’रि’णाम होतो आणि त्याच्या श’री’राचे काही अ’व’यव किंवा भा’ग अ’क्षरशः ज’ळ’तात किंवा न’ष्ट होतात, ज्यामुळे ते बाळ कि’न्नर रू’प धारण करतं किंवा कुणाच्यातरी चु’कांमुळे ते त्याला मिळतं.

किंबहुना हे आ’ई आणि वडिलांच्या सं’प्रेर’कांवर ( हार्मोन्स ) देखील अवलंबून असतं, परंतु औ’षधांचा प’रिणाम ग’र्भा’शयात वाढणार्‍या बा’ळावरही होतो. म्हणूनच येथे सांगावसं वाटतं की आपण ग’र्भ’वती असल्यास, कोणतेही औ’षध घेण्यापूर्वी, एका चांगल्या डॉ’क्टरांचा स’ल्ला जरुर घ्यावा.

जरी त्या डॉ’क्टरांवर वि’श्वास नसेल तर, किंवा डॉक्टरांनी दिलेल्या औ’षधांवर तुमचा वि’श्वास नसेल तर नक्कीच सेकंड ओ’पि’नियन म्हणून एखाद्या चांगल्या डॉ’क्टरांना भेटा, आणि मगच ते औ’षध घ्या. अ’न्यथा, त्याचे काही न’का’रात्मक प’रि’णाम सुद्धा होऊ शकतात. ज्यांची भ’र’पाई एका जी’वाला आयुष्यभर द्यावी लागणार आहे.

कधीकधी अ’न’पेक्षित ग’र्भ’धा’रणेमुळे काही महिला डॉ’क्टरांच्या स’ल्ल्याशिवाय ग’र्भ’पा’तासाठी औ’षधोपचार घेतात, ज्याचा कधी-कधी उलट प’रि’णाम होतो.

आणि ग’र्भा’श’यात वाढणाऱ्या त्या बा’ळाला काही होत तर नाही पण काही का’रणवश त्या बाळाचा अ’व’यव वि’क’सित होत नाही आणि मग ते बाळ कि’न्नर म्हणून जन्मला येते. म्हणून, कोणतंही औ’षध घेण्यापूर्वी, कृपया डॉ’क्टरांचा सल्ला घ्या. नाहीतर आपल्याला त्याचे गं’भीर प’रि’णाम भो’गावे लागू शकतात.

Leave a Comment