या तिन नावांच्या मुलांना प’त्नी खे’ळवते बो’टांच्या इ’शाऱ्यावर.

प्रत्येक मुलीची इच्छा असते, लग्नानंतर तिचा नवऱ्याने तिची आ’ज्ञा पाळायला पाहिजे असं प्रत्येक मुलीचं स्वप्नं असतं. तिच्यावर खूप प्रे’म करणारा आणि तिची काळजी घेणारा नवरा हवा असतो.

मुलींची वारंवार त’क्रार करतात की त्यांचा नवरा त्यांचं काही एक ऐकत नाही. लग्नानंतरही आपल्या पतीने आपले म्हणणे ऐकावे अशी प्रत्येक मुलीची इच्छा असते, तर मुलींनो.., यासाठी तुम्हाला खालील अक्षर वाल्या मुलांशी लग्न करावं लागेल.

K – नावाची मुले ही खुप हट्टी असतात पण त्यांच आपल्या प’त्नीसमोर काहीही चालत नाही. हे लोक आपल्या जो’डीदारासाठी काहीही करायला असतात.

हे लोक आपल्या पत्नीला कोणताही त्रास होऊ देत नाहीत. बायकोला जे पण पाहिजे असेल ते आणून तिच्या पुढे ठेवतात. या टाइप चे लोक कधी कधी आपल्या प’त्नीसाठी स्वयंपाक देखील करतात.

A – या अक्षरावरुन तयार होणारे पुरुष हे एकदम भिगी बिल्ली असतात. ते सारखं त्यांच्या प’त्नीच्या मागे मागे फिरत असतात. हे लोक खूप प्रा’माणिक आहेत. पत्नीला नेहमी आनंदी ठेवणे हे त्याचे सर्वात मोठे स्वप्न आहे. त्यांन आपल्या पत्नीची सेवा करणे आणि घरातील कामात मदत करणे आवडते.

R – या नावाची मुलं नेहमीच प’त्नीच्या आनंदासाठी सर्वतोपरी प्र’यत्नशील असतात. आयुष्यात त्यांना कधीही त्रा’स व्हायला नको. हे लोक एका वे’डेपणाच्या म’र्यादेपर्यंत बा’यकोवर प्रेम’ करतात आणि पत्नी जे बोलणार ते गूपचूप ऐकून घेतात. प’त्नीचे पाय चेपण्यापासून बायकोसाठी सकाळचा चहा पर्यंत सर्व काही ते करतात.

टीप – वर दिलेली माहिती धा’र्मिक मान्यतेच्या आधारावर दिलेली आहे. यामागे कोणतीही अं’धश्र’द्धा पसरवण्याचा किंवा त्यास वाढ देण्याचा उद्देश्य नाही. त्यामुळे कोणीही तसा गै’रसमज करून घेऊ नये.

Leave a Comment